Az Általános Szerződési Feltételek tartalmazza a Tamás György E.V., mint szolgáltató (továbbiakban „Szolgáltató”) által üzemeltetett www.elmenybox.hu webáruház (a továbbiakban: Honlap) használatára vonatkozó Általános Szerződési Feltételeket (továbbiakban „ÁSZF”). Az ÁSZF tartalmazza a Honlapon elérhető szolgáltatás igénybevételének igénybevevő és a Honlap egyéb látogató (továbbiakban: Felhasználó) általi használatának feltételeit.

Felhasználónak minősül mind a regisztrált Felhasználó, mind pedig azon személyek, akik a Honlapon nem regisztráltak ugyan, de regisztráció nélkül a Honlap egyes részeihez hozzáférnek.

Jelen ÁSZF rendelkezéseit a Honlap használatára, valamint a Szolgáltató valamennyi, a Honlapon keresztül értékesített árucikkének a megvásárlására alkalmazni kell.

Felhasználó személyes adatainak kezeléséről az Adatkezelési Tájékoztató rendelkezik, mely a következő linken vagy a kezdőoldalon közvetlenül elérhető: https://elmenybox.hu/adatkezelesi-tajekoztato/

A Honlap használatához kapcsolódó egyes technikai jellegű tájékoztatásokat, melyeket jelen ÁSZF nem tartalmaz, a Honlapon elérhető információk tartalmazzák.

SZOLGÁLTATÓ ADATAI:

Név: Tamás György E.V.

Székhely: 4267 Penészlek, Kossuth utca 8.

Nyilvántartási szám: 9481873

Adószám: 64490612-1-35

E-mail cím: info@elmenybox.hu

 

1) HONLAP HASZNÁLATÁNAK FELTÉTELEI

1.1 Igénybevétel feltételei

1.1.1 A Honlap tartalmának egyes része elérhető bármely Felhasználó számára, a tartalmak megtekintéséhez nincs szükség regisztrációra.

1.2 Felelősség

1.2.1 A Honlapon található információk jóhiszeműen kerültek elhelyezésre, azonban azok kizárólag tájékoztató célt szolgálnak, az információk pontosságáért, teljességéért Szolgáltató nem vállal felelősséget.

1.2.2 Felhasználó a Honlapot kizárólag a saját kockázatára használhatja, és elfogadja, hogy Szolgáltató nem vállal felelősséget a használat során felmerülő vagyoni és nem vagyoni károkért a szándékosan, súlyos gondatlansággal, vagy bűncselekménnyel okozott, továbbá az életet, testi épséget, egészséget megkárosító szerződésszegésért való felelősségen túlmenően.

1.2.3 Szolgáltató kizár minden felelősséget a Honlap használói által tanúsított magatartásért. Felhasználó teljes mértékben és kizárólagosan felelős saját magatartásáért, Szolgáltató ilyen esetben teljes mértékben együttműködik az eljáró hatóságokkal a jogsértések felderítése végett.

1.2.4 Felhasználó köteles gondoskodni arról, hogy a Honlap használata során harmadik személyek jogait vagy a jogszabályokat sem közvetlenül, sem közvetett módon ne sértse.

1.2.5 A Honlap olyan kapcsolódási pontokat (linkeket) tartalmazhatnak, amely más szolgáltatók oldalaira vezet. Ezen szolgáltatók adatvédelmi gyakorlatáért és más tevékenységéért Szolgáltató nem vállal felelősséget.

1.2.6 A Felhasználók által a Honlap használata során esetlegesen elérhetővé tett tartalmat a Szolgáltató jogosult, de nem köteles ellenőrizni, és a közzétett tartalmak tekintetében a Szolgáltató jogosult, de nem köteles jogellenes tevékenység folytatására utaló jeleket keresni.

1.2.7 Az Internet globális jellege miatt Felhasználó elfogadja, hogy a Honlap használata során a vonatkozó nemzeti jogszabályok rendelkezéseit is figyelembe véve jár el. Amennyiben a Honlap használatával összefüggő bármely tevékenység a Felhasználó államának joga szerint nem megengedett, a használatért kizárólag Felhasználót terheli a felelősség.

1.2.8 Amennyiben a Felhasználó a Honlapon kifogásolható tartalmat észlel, köteles azt haladéktalanul jelezni a Szolgáltatónak. Amennyiben a Szolgáltató jóhiszemű eljárása során a jelzést megalapozottnak találja, jogosult az információ haladéktalan törlésére vagy annak módosítására.

1.3 Szerzői jogok

1.3.1 A Honlap szerzői jogvédelem alatt áll. Szolgáltató a szerzői jogi jogosultja vagy a feljogosított felhasználója a Honlapon, valamint a Honlapon keresztül elérhető szolgáltatások nyújtása során megjelenített valamennyi tartalomnak: bármely szerzői műnek, képi, hang és szöveges tartalomnak, illetve azok elrendezése is szerzői jogi védelem alatt áll, illetve más szellemi alkotásnak (ideértve többek közt valamennyi grafikát, képet és egyéb anyagokat, a Honlap felületének elrendezését, szerkesztését, a használt szoftveres és egyéb megoldásokat, ötletet, megvalósítást). Tehát a Honlap, annak grafikus elemei, képei, szövege és technikai megoldásai a szolgáltató szellemi termékei a szerzői jog védelme alatt állnak. Másolásuk akár teljes egészében, akár részleteiben szerzői jogokat sért.

1.3.2 A Honlap tartalmának valamint egyes részeinek merevlemezre ssd-re, usb-re, sd kártyára mentése vagy kinyomtatása saját felhasználás céljából engedélyezett.

1.3.3 A saját felhasználáson túli felhasználás – pl. adatbázisban történő tárolására, továbbadás, közzé vagy letölthetővé tétel, kereskedelmi forgalomba hozatal – kizárólag a szolgáltató előzetes írásbeli engedélyével lehetséges.

1.3.4 A Szolgáltató fenntartja minden jogát szolgáltatásának minden elemére, különös tekintettel a kereső motorjaira és egyéb internetes szoftvereire, a elmenybox.hu domainnevére, az ehhez tartozó aldomainekre, aloldalakra, valamint az internetes reklámfelületeire. Tilos minden olyan tevékenység, amely a Szolgáltató adatbázisának kilistázására, rendszerezésére, archiválására, feltörésére (hack), forráskódjainak visszafejtésére irányul, kivéve, ha erre a Szolgáltató külön engedélyt nem ad. Külön megállapodás, vagy az erre a célra szolgáló szolgáltatás igénybevétele nélkül tilos a Szolgáltató által rendelkezésre bocsátott hirdetéskezelő-felület, illetve keresőmotorok megkerülésével a Szolgáltató adatbázisát módosítani, lemásolni, abban új adatokat elhelyezni, vagy meglévő adatokat felülírni.

 

2) MEGRENDELÉS

2.1 Regisztráció

2.1.1 A Honlapon való vásárlásnak nem feltétele az érvényes regisztráció. A regisztráció elsődleges célja a vásárlás egyszerűbbé tétele, az áruház kényelmi szolgáltatásaink és egyedi ajánlatainak igénybe vétele.

2.1.2 Felhasználó a főoldalon található „Bejelentkezés” menüpontra kattintást követően megjelenő felületen látható adatlapot értelemszerűen, valós adatainak megfelelően tölti ki.

A regisztráció során a következő adatok megadása szükséges:

– Email cím

– Születésnap

A regisztráció sikeréről Szolgáltató e-mailben tájékoztatja Felhasználót. A regisztrációt nem kell megerősíteni, további aktiváló linkre nem kell kattintani, a küldésre kerülő e-mail csak tájékoztató jellegű, Felhasználó azonnal vásárolhat a Honlapon. Ha Felhasználó nem kap visszaigazoló e-mailt, felveheti a kapcsolatot Szolgáltatóval a probléma megoldása érdekében. A Felhasználó a belépéshez szükséges jelszót a Szolgáltatótól emailen kapja meg. Jelszó megváltoztatására a továbbiakban a Profil menüpont alatt lesz lehetősége.

Ha Felhasználó már regisztrált Felhasználó, de a regisztrációkor megadott jelszavára nem emlékszik, akkor a Belépés feliratot választva, az „Elfelejtett jelszavát?” gombra kattintva Szolgáltató automatikusan küld egy hivatkozást a Felhasználó regisztrációs email címére. A hivatkozásra kattintva Felhasználó egy új e-mailben kapja meg az új belépési jelszavát.

2.1.3 A regisztrációval Felhasználó vállalja, hogy a regisztráció során megadott személyes adatokat szükség szerint frissíti annak érdekében, hogy azok időszerűek, teljesek és a valóságnak megfelelőek legyenek.

2.1.4 A felhasználói hozzáférési adatok (így különösen a jelszó) titokban tartásáért kizárólag Felhasználót terheli a felelősség, ezért ha tudomást szerez arról, hogy a regisztráció során megadott jelszavához jogosulatlan harmadik személy hozzájuthatott, köteles haladéktalanul megváltoztatni jelszavát, ha pedig feltételezhető, hogy harmadik személy a jelszó használatával bármilyen módon visszaél, köteles egyidejűleg értesíteni a Szolgáltatót.

2.1.5 Regisztráció törlése

Szolgáltató és Felhasználó között a jelen ÁSZF alapján létrejött megállapodás megszűnik, ha a Felhasználó kéri regisztrációjának törlését, illetve ha Szolgáltató törli Felhasználó regisztrációját jelen ÁSZF valamely rendelkezéseinek megsértése esetén vagy a Felhasználó kérésére.

Felhasználó jogosult a regisztrációját bármikor törölni az info@elmenybox.hu e-mail címre küldött üzenettel. Az üzenet megérkezését követően Szolgáltató köteles haladéktalanul gondoskodni a regisztráció törléséről. Felhasználói adatok a törlést követően azonnal eltávolításra kerülnek a rendszerből; ez azonban nem érinti a már leadott rendelésekhez kapcsolódó adatok és dokumentumok megőrzését, nem eredményezi ezen adatok törlését. Az eltávolítás után az adatok visszaállítására többé nincs lehetőség, ezért ha valamely Felhasználó a regisztrációjának törlését követően a későbbiekben szeretne rendelni a webáruházból, újra kell regisztrálnia a Honlapon.

 

2.2 Termék kiválasztása, kosár összeállítása

2.2.1 A Honlap böngészésére valamint a megrendelni kívánt termék kiválasztására és kosárba helyezésére bejelentkezés és regisztráció nélkül is lehetősége van a Felhasználónak.

2.2.2 A Honlapon a termék megtalálására használhatja a keresés funkciót, ami a lap tetején, a fejlécben található. Az itt beírt szövegrészt a termékek nevében, termékcímkék között, termékazonosítókban és a termékleírásban keresi a rendszer.

2.2.3 Felhasználónak a rendelés véglegesítéséhez a következő menüpontokon szükséges végighaladnia:

   1 Kosár

   2 Pénztár, Összegzés

 

A termék képére kattintva különböző füleket találunk az oldalon, melyek arra szolgának, hogy a kiválasztott terméket Felhasználó számára részletesen bemutassa. A termék jellemzőiről tájékoztatást nyújtó felületen kiválaszthatja a megvásárolni kívánt mennyiséget a nyilak mozgatásával, továbbá a „Kosárba teszem” feliratra kattintva a Felhasználó kiválaszthatja a megrendelni kívánt termékeket és létrehozhatja a megrendelni kívánt termékek listáját (Kosár). A termék kosárba való helyezése nem jár kötelezően a termék megrendelésével. A honlapon megadott árak magyar Forintban értendők és nem tartalmaznak ÁFA-t.

A termék kosárba helyezését követően is lehetőség van a termék mennyiségének csökkentésére (-) vagy növelésére (+), illetve törlésére is a mennyiség nullára csökkentésével. A már kiválasztott és kosárba helyezett termékeket a Honlap jobb felső sarkában található Kosár feliratra kattintva újra megtekintheti és elkezdheti megrendelésének. Itt újra lehetősége nyílik arra, hogy az egyes termékek darabszámát módosítsa vagy törölje a (+) (-) gombokra kattintva.

Felhasználó továbbá, ezen a felületen tudja megadni és érvényesíteni a birtokában lévő kupon kódot is.

Ha Felhasználó minden megvásárolni kívánt terméket a kosarába helyezett, akkor a „Tovább a pénztárhoz” funkciót választva a Felhasználó a Pénztár, azaz az Összegző oldalra kerül.

 

Ezen az oldalon még lehetősége adódik a Felhasználónak arra, hogy felhasználói fiókjába bejelentkezzen a ,,Visszatérő vásárló vagy? Kattints ide a bejelentkezéshez” feliratra kattintva. Emellett ha rendelkezik kupon kóddal, akkor itt még megadhatja.

 

Ha Felhasználó minden adatot megadott, akkor kiválaszthatja, hogy megrendelésének végösszegét hogyan kívánja teljesíteni Szolgáltató felé. A Fizetési mód kiválasztása rádió gombokkal történik.

Ha Felhasználó rendelésével kapcsolatban mindent rendben talált, akkor a „Megrendelés elküldése” gombra kattintva tudja elküldeni rendelését Szolgáltatónak. A rendelés elküldését követően a „Sikeres megrendelés” címsorral rendelkező oldal jelenik meg a Honlapon.

Ha Felhasználó rendelési adatain módosítani szeretne (fizetési mód, számlázási cím stb.), akkor az info@elmenybox.hu email címen megteheti.

Szolgáltató a rendelés beérkezéséről automatikus értesítést küldünk Felhasználónak e-mailen.

2.2.4 Szolgáltatót megilleti az a jog, hogy a regisztrált Felhasználók részére, bármikor, bármilyen mértékű kedvezményt nyújtson vagy akciót vezessen be, hirdessen meg a Honlapon, mely kedvezményeket a Felhasználók a megrendelés során igénybe vehetnek kedvezményes vásárlásra.

 

2.3 Ajánlati kötöttség, visszaigazolás

2.3.1 A Felhasználó által elküldött megrendelés megérkezését, a hatályos magyar jogszabályoknak megfelelően, Szolgáltató köteles 48 órán belül visszaigazolni a Felhasználó részére. Szolgáltató tehát legkésőbb az ajánlat megérkezését követő 48 órán belül automatikus visszaigazoló e-mail útján visszaigazolja Felhasználó részére, hogy megrendelését a rendszer rögzítette. Az automatikus visszaigazoló e-mail Felhasználóhoz történő megérkezésével érvényes szerződés nem jön létre a Felek között. A szerződés létrejöttéről, Felhasználó az 2.5 pontban kap bővebb tájékoztatást.

2.3.2 A visszaigazoló e-mail tartalmazza a Felhasználó által a megrendelés elküldése során megadott adatokat, a rendelési adatok, a megrendelt termék adatait, a rendelés sorszámát valamint ezen felül a Felhasználó rendeléssel kapcsolatos megjegyzéseit és a választott fizetési módot.

2.3.3 Amennyiben a visszaigazolás, az ajánlat elküldésétől számított 48 órán belül nem érkezik meg Felhasználóhoz, Felhasználó mentesül az ajánlati kötöttség alól és a továbbiakban nem köteles megvásárolni a terméket.

2.3.4 Bizonyos esetekben előfordulhat, hogy a Szolgáltató által küldött visszaigazoló email nem érkezik meg a Felhasználóhoz. Ilyen esetben Felhasználó vegye fel a kapcsolatot Szolgáltatóval, hiszen a visszaigazolás kézbesítésének hiányát okozhatja a Felhasználó által rosszul megadott e-mail cím, vagy a postafiókjához tartozó tárhely telítettsége is vagy akár rendszerhiba.

2.3.5 Felhasználó által elküldött megrendeléseket Szolgáltató munkanapokon 09:00 és 17:00 óra között dolgozza fel.

 

2.4 Adatbeviteli hibák javítása

2.4.1 Felhasználónak a rendelés bármely szakaszában és a megrendelés Szolgáltató részére való elküldéséig bármikor lehetősége van az adatbeviteli hibák javítására. (rosszul megadott mennyiség módosítása, termék törlése a kosárból, rendelési adatok módosítása (pl. szállítási cím)) Amennyiben Felhasználó a rendelését már elküldte és a Szolgáltató által küldött visszaigazoló emailben hibát vesz észre rendelésével kapcsolatba, köteles haladéktalanul, de legfeljebb 24 órán belül felvenni Szolgáltatóval a kapcsolatot, annak érdekében, hogy ne kerüljön sor nem kívánt rendelés teljesítésére.

 

2.5 A szerződés létrejötte

2.5.1 A megrendelés elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben foglaltak irányadóak. A szerződés a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik, és szem előtt tartja a fogyasztók jogairól szóló Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU irányelvének rendelkezéseit. Fogyasztó fogalma alatt a Polgári Törvénykönyvben meghatározott fogyasztó fogalmat értjük.

2.5.2 Szolgáltató Felhasználó ajánlatát külön elfogadó e-mail útján fogadja el, melyben tájékoztatja Felhasználót a szerződés létrejöttéről, a fizetés módjáról, illetve a várható kiszállítás pontos idejéről. A szerződés az ajánlat Szolgáltató általi elfogadásáról szóló külön e-mail megérkezésekor jön létre és nem a megrendelés automatikus visszaigazolásáról szóló email 48 órán belüli megérkezésével.

2.5.3 Szolgáltató fenntartja a jogot a szerződéstől történő elállásra, amennyiben a Felhasználó a szerződés létrejöttétől számított 8 munkanapon belül nem fizeti meg Szolgáltató részére megrendelésének teljes vételárát (átutalásos fizetés esetén).

 

2.6 Rendelés lemondása

2.6.1 Ha a Felhasználónak utóbb mégsem felel meg a már megrendelt termék, lehetősége van a megrendelést lemondani, a megrendeléstől számított 14 napon belül a info@elmenybox.hu e-mail címre küldött üzenettel. A Felhasználónak az e-mailben a következőket kell feltüntetnie: “A …-sorszámú megrendelésemet lemondom”. (bővebben ÁSZF. 2.5.)

 

2.7 A szerződés iktatása

2.7.1 A Honlapon keresztül kötött szerződés nem minősül írásbeli szerződésnek, azokat Szolgáltató nem iktatja, így az utólag nem hozzáférhető és megtekinthető. Szolgáltató semmilyen magatartási kódex rendelkezéseinek nem veti alá magát.

2.7.2 Szerződést a Honlapon kizárólag magyar nyelven lehet kötni.

 

2.8 “Élménycsomag” szolgáltatás felhasználása: Az “Élménycsomag” megvásárlásával a Felhasználó elfogadja, hogy a Felhasználó vagy az ajándékozott csupán az Élménycsomag részeként feltüntettett szolgáltatások közül választhat ki egyet. Az élmény beváltása után már nem módosítható a kiválasztott élmény. Az élményt készpénzre nem lehet beváltani. A beváltást a következő oldalon lehet megtenni a voucher kód megadásával: https://elmenybox.hu/elmeny-kivalasztasa/

 

2.9 “Meglepetés box” szolgáltatás felhasználása: Az “Meglepetés box” megvásárlásával a Felhasználó elfogadja, hogy a Meglepetés boxba véletlenszerűen kerül bele egyetlen élmény az előre felsorolt listából. Vásárlást követően az élmény már nem módosítható és nem váltható vissza készpénzre és nem áll módunkban a kisorsolt élményre vonatkozó reklamációkat kezelni. A “Meglepetés box” az alábbi oldalon érhető el: https://elmenybox.hu/meglepetes-doboz-elmenyek/

 

3) FIZETÉS

3.1 Utánvétes fizetés futáros kiszállítással: Felhasználó a Honlapon megrendelt termék vételárát közvetlenül a futárnak teljesíti készpénzben.

3.2 Biztonságos fizetés bankkártyával vagy Barion egyenlegről: A megrendelés végösszegének azonnali kifizetése a Barion Gateway bankkártyás rendszerén keresztül történik. A rendszer biztonságos csatornát használ és automatikus. A tranzakció lebonyolítása érdekében Szolgáltató rendszere automatikusan átirányítja felhasználót a Barion Payment Zrt. oldalára, ahol egyszerűen, a kért adatok megadásával azonnal kiegyenlítheti megrendelésnek végösszegét. A tranzakció eredményéről a fizetést követően a Honlapon kap tájékoztatást. A kártyás fizetéshez a Felhasználó internet böngésző programjának támogatnia kell az SSL titkosítást. A megrendelés végösszegeként kifizetett összeg azonnal zárolásra kerül a Felhasználó folyószámláján.

3.3 Közvetlen banki átutalás: Felhasználó a megrendelt termékek vételárát és a kiszállítás költségét, illetve átvételét megelőzően fizeti meg a Szolgáltató UniCredit banknál vezetett 10918001-00000053-02020006 számú bankszámlára banki átutalás útján. Előre utalás esetén a megjegyzés rovatban a megrendelés számot minden esetben szükséges feltüntetni. Előre utalás esetén a Felhasználó a megrendelt termékek átvételére csak az átutalás jóváírását követően jogosult.

Az előre utaláshoz szükséges minden információt a megrendelés visszaigazolása tárgyú emailben feltüntetünk!

3.5 Számla. Szolgáltató legkésőbb a megrendelt termékek Felhasználó által történt átvételekor a kifizetés igazolására számlát küld a Felhasználó részére emailen. A Szolgáltató egy rendelésen belül számlát bontani nem tud! Ha a Felhasználó egyes tételekről külön számlát szeretne kérni, abban az esetben az ilyen termékeket külön kell megrendelnie.

 

3.7 Vásárlás külföldről

3.6.1 Külföldről érkező megrendelést Szolgáltató elfogadja, azonban csak Magyarország területén belülre áll módjában teljesíteni a kiszállítást.

 

4) TERMÉK ÁTVÉTELE

4.1 Személyes átvétel címe (kizárólag átvevőpont, helyszíni vásárlásra nincs lehetőség): 1149 Budapest, Egressy út 110. (Crocus Szépségszalon).

 

5) SZÁLLÍTÁS

5.1 Szállítás módja

5.1.1 Szolgáltató az MPL futárszolgálat igénybevételével juttatja el a terméket a Felhasználóhoz.

5.1.2

Az MPL elérhetőségei:

   Telefonszám: +3617678282

   E-mail:          ugyfelszolgalat@posta.hu

   Honlap:         http://posta.hu/ugyfelszolgalat

   Csomag nyomonkövetés:    http://posta.hu/ugyfelszolgalat/nyomkovetes

 

5.1.3 A csomagok kézbesítése munkanapokon 8-17 óra közötti időszakban történik. Ha Felhasználó ebben az időszakban nem tartózkodik otthon, szállítási címként célszerű munkahelyi címet megadni. A futárszolgálat kétszeri kézbesítést kísérel meg. Az első sikertelen kézbesítés esetén a futár egy értesítőt hagy a Felhasználónak, melyen feltünteti az elérhetőségeit. Felhasználó ezen elérhetőségek valamelyikén közvetlenül felveheti a futárral a kapcsolatot egy újabb kiszállítási időpont egyeztetése érdekében. Az MPL a kézbesítés előtti napon, vagy a kézbesítés reggelén SMS értesítést küld. A 2. sikertelen kiszállítás szállítási költségét Felhasználó köteles megfizetni Szolgáltató részére.

5.1.4 Felhasználó köteles a csomagot kézbesítéskor a futár előtt gondosan megvizsgálni, és a termékeken vagy a csomagoláson észlelt sérülés esetén kérni jegyzőkönyv felvételét továbbá a termék visszaszállítását. Sérülés esetén Felhasználó ne vegye át a terméket.

5.1.5 Ha láthatóan sérült a csomagolás és egyértelműen megállapítható, hogy a szállítás során keletkezett a sérülés, a csomag visszaszállítását a Szolgáltató díjtalanul végzi.

5.1.6. A futár nem a Szolgáltató alkalmazottja, tehát a csomag tartalmához nem férhet hozzá, lezárt dobozt, vagy borítékot ad át, továbbá nem jogosult a csomag tartalmára vonatkozó semmilyen minőségi és mennyiségi panasz kezelésére. A futár kizárólag arra jogosult, hogy a csomagot átadja a Felhasználó részére és a csomag – külső – sérülése esetén azt visszaszállítsa a Szolgáltatnak. Azonban, ha Felhasználónak a futár távozása és a csomag felbontása után a csomagban lévő termékkel kapcsolatban bármilyen mennyiségi vagy minőségi problémája adódik, akkor a Szolgáltató készséggel segít, azonban a futár ilyen esetben nem jogosult eljárni.

Ha a vevő a megvásárolt áru csomagolásán belüli, szállításkor keletkezett mennyiségi vagy minőségi hibáját észleli, köteles azt nyomban az eladónak jelezni. Az áru átvételét követő 2 nap után eladó nem fogad el kifogást.

 

5.2 Szállítási határidő

5.2.1 A Honlapon elérhető vouchereknek és a hozzájuk tartozó ajándékozási extráknak (például élménybox, kinyomtatott ajándékutalvány) általánosságban a szállítás határideje 2-6 nap között változik, mely függ attól, hogy a szállítást Magyarország mely területére kéri a Felhasználó.

5.2.2 A munkanapokon 16:30 óráig leadott rendeléseket Szolgáltató a megrendelés napján dolgozza fel, míg a 16:30 óra után leadott megrendeléseket Szolgáltató a következő munkanapon dolgozza fel.

5.2.3 Szolgáltató postafiókcímre nem teljesít kiszállítást.

 

5.3 Szállítás költsége

 Futáros kiszállítás: 3.000 Ft

 

5.3.1 A szállítás költségét az ÁSZF, a kosár összesített összege, és a számla is tartalmazza. A szállítási költség élményponttal nem egyenlíthető ki, illetve a szállítási költség összege után élménypont nem gyűjthető.

6) ELÁLLÁS ÉS PÉNZVISSZAFIZETÉS

Az e pontban foglaltak kizárólag a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személyre vonatkoznak, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, valamint az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje (a továbbiakban „Fogyasztó”).

6.1 Fogyasztó jogosult a termék adásvételére irányuló szerződés esetén a szerződés a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet alapján

 1. a) a terméknek,
 2. b) több termék adásvételekor, ha az egyes termékek szolgáltatása eltérő időpontban történik, az utoljára szolgáltatott terméknek,
 3. c) több tételből vagy darabból álló termék esetén az utoljára szolgáltatott tételnek vagy darabnak,
 4. d) ha a terméket meghatározott időszakon belül rendszeresen kell szolgáltatni, az első szolgáltatásnak, a Fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától számított tizennégy (14) napon belül a szerződéstől indokolás nélkül elállni.

6.1.1 Fogyasztót megilleti az a jog, hogy a szerződés megkötésének a napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolja elállási jogát.

6.1.2 Ha a Fogyasztó elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (postán, telefaxon vagy elektronikus úton küldött levél útján) a jelen ÁSZF 1. pontjában feltüntetett elérhetőségek igénybevételével a Szolgáltató részére.

6.1.3 Fogyasztó határidőben gyakorolja elállási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt (14 nap) elküldi elállási nyilatkozatát a Szolgáltató részére.

6.1.4 A Fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy elállási jogát az 6. pontban meghatározott rendelkezéseknek megfelelően gyakorolta.

6.1.5 Mindkét esetben a Szolgáltató e-mailben haladéktalanul visszaigazolja a Fogyasztó elállási nyilatkozatának megérkezését.

6.1.6 Írásban történő elállás esetén azt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha Fogyasztó az erre irányuló nyilatkozatát 14 naptári napon belül (akár a 14. naptári napon) elküldi a Szolgáltatónak.

6.1.7 Postai úton történő jelzés alkalmával a postára adás dátumát, e-mail vagy telefaxon keresztül történő értesítés esetén az e-mail illetve a fax küldésének idejét veszi figyelembe Szolgáltató a határidő számítás szempontjából. A Fogyasztó levelét ajánlott küldeményként adja postára, hogy hitelt érdemlően bizonyítható legyen a feladás dátuma.

6.1.8 Fogyasztó elállás esetén köteles a megrendelt terméket a Szolgáltató 1. pontban feltüntetett címére indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni. A határidő betartottnak minősül, ha Fogyasztó a 14 napos határidő letelte előtt elküldi (postára adja vagy az általa megrendelt futárnak átadja) a terméket.

6.1.9 A termék Szolgáltató címére történő visszaküldésének költsége Fogyasztót terheli. Szolgáltatónak az utánvéttel visszaküldött csomagot nem áll módjában átvenni. A termék visszaküldésének költségén kívül az elállás kapcsán a Fogyasztót semmilyen más költség nem terheli.

6.1.10 Ha Fogyasztó eláll a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb a Fogyasztó elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül Szolgáltató visszatéríti a Fogyasztó által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási (kiszállításért fizetett) költséget is, kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy Fogyasztó a Szolgáltató által felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott. Szolgáltató jogosult a visszatérítést mindaddig visszatartani, amíg vissza nem kapta a terméket, vagy Fogyasztó nem igazolta hitelt érdemlően, hogy azt visszaküldte: a kettő közül Szolgáltató a korábbi időpontot veszi figyelembe.

6.1.11 A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmaz a Szolgáltató, kivéve, ha Fogyasztó más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Fogyasztót semmilyen többletköltség nem terheli.

6.2 Fogyasztót nem illeti meg az elállási jog olyan nem előre gyártott termék esetében (például élménybox), amelyet a Fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állított elő a Szolgáltató, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a Felhasználó személyére szabtak.

6.3 Abban az esetben, ha Szolgáltató a szerződés szerinti termék helyett, helyettesítő termékkel teljesít, elállás esetén a termék visszaszolgáltatásának költségeit a Szolgáltató viseli.

 

7) ÉLMÉNYPONTOK 

Szolgáltató saját Törzsvásárlói Programot indít, melynek keretében a Szolgáltató lehetőséget biztosít a Felhasználónak arra, hogy a Honlapon történő vásárlás során

 1. a megvásárolt termékek után ún. Élménypontokat gyűjtsön, amelyeket a rendszer a fizetést, illetve a csomag átvételét követő 1-2 munkanapon belül jóváír a Felhasználónak , illetőleg
 2. a vásárlás – szállítási költség nélküli – ellenértékének kiegyenlítése érdekében Élménypontokat váltson be.

7.1. Élménypontok beváltása a Honlapon keresztül:

Felhasználó az Élménypontokat a megrendelés, vagyis a termék(ek) tényleges értékének ( szállítási költség nélküli érték) akár 100%-áig válthatja be. Az Élménypontok azonban nem használhatóak fel a házhozszállítási díj kifizetésére, kizárólag a termék ellenértéke kerülhet Élménypontok beváltásával kiegyenlítésre.

Az Élménypont táblázat tartalmazza azt, hogy a Felhasználónak egy termék beváltásához mennyi élménypontra va szükséges. A Felhasználó az Élménypont táblázatot minden termékoldalon, a gyakran ismételt kérdések oldalán és a profiljában az ,,Élménypontjaim” menüpontban találja.

További információt az élménypontok beváltásáról részletesen itt talál: https://elmenybox.hu/gyakran-ismetelt-kerdesek/#pontgyujtes

 

7.2. Élménypontok jóváírása:

A Felhasználó minden teljes 100 Ft vásárlási érték után jogosult 1 Élménypont gyűjtésére. Az élmények beváltásához szükséges Élménypontok meghatározása termékszinten, egyedileg történik, nem pedig a termék árának %-os meghatározása alapján.

Az egyes termékek esetében gyűjthető Élménypontok minden esetben a termékoldalon jól láthatóan és egyértelműen feltüntetésre kerülnek.

A Honlapon történő vásárlások után a pontok jóváírására csak az alábbi feltételek megléte esetén kerül sor:

 1. Megrendelésének értékét kifizette,
 2. a megrendelt terméke(ke)t átvette,

A Felhasználó az adott vásárlásnak az Élménypont beváltásával kiegyenlített (rész)összege után nem jogosult Élménypont gyűjtésére.

 

 

8) VOUCHEREK FELHASZNÁLÁSA

A Felhasználónak a vásárlástól számított 14 napon belül lehetősége van jelezni a Szolgáltató számára, hogy mégsem szeretné felhasználni vagy ajándékba adni a vouchert. Elállásról és pénzvisszafizetésről bővebben az ÁSZF 6. pontjában olvashat.

A Szolgáltatónak módjában áll a vouchert a megvásárlás után az érvényességi idejének végéig, és a felhasználása előtt ingyenesen kicserélni egy másik élményre. Ha a kiválasztott élmény értéke meghaladja a megvásárolt voucher értékét, akkor a különbözetet ki kell kiegyenlíteni. Alacsonyabb árú szolgáltatásra történő csere esetében Szolgáltató nem köteles a vételárkülönbözetet visszaszolgáltatni.

A voucher érvényessége a vásárlástól számított 365 nap. A lejárati dátum, azaz az érvényesség minden voucheren fel van tüntetve. A Szolgáltatónak nem áll módjában a voucher érvényességi idejét megváltoztathatni, tehát a lejárati időn túli felhasználásra nincs lehetőség. Ebben az esetben a Felhasználó elveszíti a beválthatósági jogát. A Szolgáltatónak nem áll módjában elfogadni semmiféle kifogást.

 

 

9) JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEK

9.1 Panaszügyintézés helye

Felhasználó a termékkel vagy a Szolgáltató tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait az alábbi elérhetőségeken terjesztheti elő:

Levelezési cím: Tamás György, 4267 Penészlek, Kossuth utca 8.

E-mail: info@elmenybox.hu

 

9.2 Panaszügyintézés módja

Szolgáltató a szóbeli panaszt, amennyiben arra lehetősége van, azonnal orvosolja. Ha a szóbeli panasz azonnali orvoslására nincs lehetőség, a panasz jellegéből adódóan, vagy ha a Felhasználó a panasz kezelésével nem ért egyet, akkor a Szolgáltató a panaszról jegyzőkönyvet – melyet öt évig megőriz, a panaszra tett érdemi válaszával együtt – vesz fel.

Szolgáltató a jegyzőkönyv egy példányát személyesen közölt szóbeli panasz esetén helyben a Felhasználónak átadni, vagy ha ez nem lehetséges, akkor az alább részletezett írásbeli panaszra vonatkozó szabályok szerint köteles eljárni.

Szolgáltató a telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a Felhasználónak legkésőbb az érdemi válasszal egyidejűleg megküldi a jegyzőkönyv másolati példányát.

Minden egyéb esetben a Szolgáltató az írásbeli panaszra vonatkozó szabályok szerint jár el.

A telefonon, vagy más hírközlési eszköz segítségével rögzített panaszt a Szolgáltató egyedi azonosítóval látja el, mely a későbbiekben egyszerűsíti a panasz visszakeresését.

Szolgáltató a hozzá írásban érkezett panaszt 30 napon belül érdemben megválaszolja. Az intézkedés jelen szerződés értelmében a postára adást jelenti.

A panasz elutasítása esetén Szolgáltató az elutasítás indokáról tájékoztatja a Felhasználót.

 

9.3 Panaszügyintézés ideje

Szolgáltató Felhasználó által előterjesztett kifogásokat a 8.1. pontban megadott közvetlen elérhetőségeken hétköznapokon 8:30-16:30 óra között fogadja.

 

9.4 Egyéb jogérvényesítési lehetőségek

Amennyiben a Szolgáltató és Felhasználó között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita Szolgáltatóval való tárgyalások során nem rendeződik, a fogyasztónak minősülő Felhasználó, a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes békéltető testülethez fordulhat és kezdeményezheti a Testület eljárását. Békéltető Testületek elérhetőségeit a következő linken keresztül érheti el:http://www.bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek 

A Felhasználó számára továbbá a fentieken kívül az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva:

– Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságoknál,

– Bírósági eljárás kezdeményezése,

– Fogyasztó fordulhat a Szolgáltató székhelye szerint illetékes Békéltető Tesülethez is:

     Budapesti Békéltető Testület

     Cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.

     Telefon: 06-1-488-2131

     Fax: 06-1-488-2186

     E-mail: bekelteto.testulet@bkik.hu

Békéltető Testületre vonatkozó szabályok alkalmazásában fogyasztónak minősül a külön törvény szerinti civil szervezet, egyház, társasház, lakásszövetkezet, mikro-, kis- és középvállalkozás is, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje.

– Határon átnyúló fogyasztói jogvita esetén panasztétel az Európai Bizottság online vitarendezési platformján, amely előzetes regisztrációt követően az alábbi link segítségével érhető el: http://ec.europa.eu/odr.

 

10) AZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK EGYOLDALÚ MÓDOSÍTÁSA

Szolgáltató jogosult jelen Általános Szerződési Feltételeket a felhasználók Honlapon történő előzetes tájékoztatása mellett, egyoldalúan módosítani. A tájékoztatást Szolgáltató a módosított ÁSZF hatálybalépést megelőző kellő időben Honlapján közzéteszi. A módosított rendelkezések a hatályba lépést követően a Honlap első használata alkalmával válnak hatályossá a Felhasználóval szemben, az ezt követő megrendelésekre és a Honlap további használatára vonatkozóan.

 

11) TULAJDONJOG FENNTARTÁSA

A megrendelés végösszegének teljes kiegyenlítéséig a termék Tamás György EV tulajdonát képezi.

 

12) EGYÉB RENDELKEZÉSEK

A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy bármikor, bármilyen változtatást, javítást hajtson végre a Honlapon, előzetes figyelmeztetés nélkül.

A Szolgáltató továbbá fenntartja a jogot, hogy a Honlapot más domainnév alá helyezze át.

 

13) BIZTONSÁGI TÁJÉKOZTATÁS A KÖLTSÉGMEGOSZTOTT REPÜLÉSEKRŐL

A költségmegosztott repülésekre vonatkozó biztonsági szabályok nem annyira szigorúak, mint a kereskedelmi célú légi járatok esetében. Ez azt jelenti, hogy nagyobb kockázatot vállalnak, mintha egy kereskedelmi légitársaságtól vennének jegyet, amire sokkal szigorúbb szabályok vonatkoznak: ahol a légi jármű, a pilóta, valamint az üzemeltető, folyamatos ellenőrzések és a hatóság szigorú felügyeleti szabályainak hatálya alá tartozik, beleértve a rendőrségi felügyeletet és az utasbiztonsági ellenőrzést is.

Ugyanakkor a kereskedelmi célú légi járatokkal ellentétben, a kisgépes légiközlekedés repüléseinek kockázati szintje hasonló, a közúti közlekedésben tapasztalt kockázati szinttel, így közel azonos biztonsági feltételekkel repülhetnek, mint ahogy a közúti közlekedésben utazhatnak, a terror kockázati szint minimális.

Pilóták magatartási kódexe:

(1) A pilóta az egyetlen, aki jogosult a repülésre és a repülőgéppel kapcsolatos döntések meghozatalára. Más emberek jelenléte sosem szabad, hogy bármilyen módon nyomást gyakoroljon a pilótára, a repülés végrehajtása szempontjából, mert a pilóta az egyetlen, aki tudja, hogyan repülje biztonságosan a légi járművet. Az utasok tájékoztatva kell, hogy legyenek a járat esetleges törlésének lehetőségéről, bármikor, bármilyen indokkal.

(2) A nem kereskedelmi jellegű kisgépes repülésben, a kis géppel végrehajtott repülések során bekövetkező balesetek elsődleges oka, a rossz időjárási körülmény. Az időjárási viszonyok gyorsan változhatnak, ennek következtében a pilóta lemondhatja repülést. Ezért a tényleges repülést megelőző napon, a pilótának tájékoztatnia kell az utasát az időjárás előre jelzésről, a járat megvalósíthatóságának szempontjából. Az utas jelenléte és az ő elvárásai a repülés napján, nem szabad, hogy befolyásolja a pilótát, ha lemondja a repülést.

(3) A pilóta bármikor, bármilyen okból (biztonság vagy üzemelés) indoklás nélkül megtagadhatja az utasok fedélzetre vételét.

(4) Az EU biztonsági szabályai, csak magánszemélyek számára engedélyezi, a költségmegosztásos járatokat, ha a közvetlen költség (azaz a repüléshez közvetlenül kapcsolódó költségek, pl. üzemanyag, repülőtéri illetékek, repülőgép bérleti díja) minden fél által megosztott, beleértve a pilótát is. A költségmegosztásos járatoknak nem lehet nyereségük. Ha a repülés, nem az EU biztonsági szabályainak megfelelően költségmegosztott repülés, a járat kereskedelmi repülésnek minősül és a kereskedelmi légi üzemeltetési szabályokat kell alkalmazni.

(5) A repülés előtt a pilótának mindig jeleznie kell, a költségmegosztott repüléshez használt repülőgép típusát. Ha a repülőgép típusa megváltozik, a pilótának tájékoztatnia kell az utast a változásról.

(6) A költségmegosztott repülést, a pilóta kizárólagos felelőssége végrehajtani, a nem kereskedelmi célú magán pilóták (PPL) által végrehajtott légi járatokra vonatkozó szabályozás alapján. A pilóta felelőssége, hogy a repülés biztosítva legyen, az utasokkal végrehajtott repülésre is. A pilótának tájékoztatnia kell az utasokat arról, hogy a fedélzeten nincs WC.

Utasok magatartási kódexe:

(1) Be kell tartani a pilóta utasításait. Fontos megérteni, hogy a pilóta az egyetlen döntéshozó a repülőgépen, mivel ő a parancsnok. Indulás előtt, a pilóta bármikor dönthet a járat visszavonásáról. Repülés közben a járat utasainak tartózkodniuk kell a pilóta döntéseinek bírálatától, ezzel a pilóta figyelme nem vonható el a repülőgép biztonságos vezetésétől.

(2) Tiszteletben kell tartani, a pilóta időjárási kockázattal kapcsolatos döntését. Pilótaengedélynek részeként, a magán pilóták képzésben részesültek az időjárásról valamint, az időjárás változás következményei által kialakuló helyzetekről. A legtöbb pilóta csak látás szerint, s ennek megfelelő időjárásban repülhet, a VFR (Látás szerinti Repülési Szabályok) képzése szerint. Néhány pilótának van IFR (Műszer Repülési Szabályok) minősítése, és nem vizuális időjárási viszonyok között is repülhet. Mind a VFR, mind az IFR pilóta döntése a repülés végrehajtása, valamint az útvonal repülés közben vagy épp nem repülés közben történő megváltoztatása, melyet tiszteletben kell tartani. Az utasnak soha nem szabad megkísérelnie a pilótát meggyőzni, hogy másképp döntsön, mert ezzel veszélyezteti az utas és a pilóta életét.

(3) Tartsa be a maximálisan megengedett poggyász súlyt. A kisrepülőgép, amelyben repülni fog, nagyon érzékeny a súlyváltozásokra. A pilóta számításba veszi az utasok által közölt súly adatokat magukról és poggyászaikról, hogy kiszámolja a repülőgép tömegközéppontját. Ezért szükséges hogy az utasok tiszteletben tartsák a pilóta által engedélyezett maximum súly értékeket és ne mozgassák poggyászaikat repülés közben. Szükséges hogy az utasok repülés előtt pontos súly adatokat közöljenek, valamint jelezzék a pilótának, ha ezekben változás történt.

(4) Tilos az illegális vagy veszélyes áruk szállítása. Az utasnak soha nem szabad illegális vagy veszélyes árut szállítania. Ha az utasnak kétségei vannak, a szállított áru veszélyes természetéről, akkor az utasnak tájékoztatnia kell a pilótát, aki eldönti, hogy az áru a fedélzetre vihető e vagy sem. A pilóta bármikor ellenőrizheti az utas táskáját, megtagadhatja fedélzetre vételét. Ha a pilóta azt tapasztalja, hogy az utas veszélyes árut szállít, és erről őt nem tájékoztatták, a pilóta megtagadhatja az utas a fedélzetre vételét.

(5) Legyen időben a megbeszélt helyszínen. A repülés megtervezésekor, a pilóta figyelembe veszi a tervezett indulási és érkezési időt, valamint a várható időjárási viszonyokat. Ezért fontos, hogy a pilóta felszállhasson a tervezett időpontban. Az időben történő érkezés bizonytalansága esetén, az utasoknak tájékoztatniuk kell a pilótát.

(6) A járat törlése, a járat indulás előtt. Az utas indulás előtt bármikor törölheti a járatot.

(7) Biztonsági szabályok. Az utasoknak be kell tartaniuk a következő alapvető biztonsági alapelveket:

 1. Tartózkodjon a dohányzástól a repülés közben, különösen, ha a pilóta erre kéri.
 2. Az utasoknak soha nem szabad megérinteniük a műszereket és a kormányszerveket, mivel ez balesethez vezethet.

III. Az utasok nem beszélhetnek, amikor a pilóta használja a rádiót, valamint amikor a felszállást és a leszállást végrehajtja.

 1. Az utasok nem nyúlhatnak az ajtózárhoz, ha a pilóta nem utasította őket erre.
 2. Az utasoknak tartózkodniuk kell pszichoaktív anyagoktól, beleértve az alkoholt, a repülést megelőzően vagy az alatt.

 

 

Jelen Általános Szerződési Feltételek hatályba lépésének ideje: 2019. június 1.